NERN News

You are here

7
Mar

Survey: study human perception of coral fish biodiversity

This scientific survey is about the relationship between visual perception and biodiversity of coral reef fishes. This work is conducted by Aliénor Stahl, Nicolas Mouquet and François Guilhaumon, research scientists at Montpellier (France).
7
Feb

Climate Letter Dutch Universities

With this letter, we call upon university management to develop and implement policies to drastically reduce the universities’ carbon emissions.
10
Jan

Nieuwe versie handreiking ‘dierproeven met wilde dieren in hun biotoop’ (only in Dutch)

Er is een nieuwe versie van de handreiking ‘dierproeven met wilde dieren in hun biotoop’ opgesteld. Een eerdere versie is vorig jaar gepubliceerd.
19
Dec

Deltaplan voor biodiversiteit in Nederland: samen natuurverlies ombuigen naar herstel (only in Dutch)

Een brede maatschappelijke beweging presenteert haar aanpak voor natuurherstel in Nederland. De deelnemers zijn kennisinstituten, landbouwvertegenwoordigers, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en een bank.