Werkbijeenkomst Deltaplan Biodiversiteitsherstel

You are here

Warning message

Submissions for this form are closed.

Werkbijeenkomst 

Deltaplan biodiversiteitsherstel voor de groene ruimte van NL
 

Op woensdag 17 januari 2018 organiseren de initiatiefnemers en kwartiermakers van het "Deltaplan Biodiversiteitsherstel groene ruimte van Nederland“ een werkbijeenkomst in Congrescentrum De Werelt in Lunteren (Westerhofflaan 2). 

Programma

09.30 – 10.00 Inloop, ontvangst met koffie
10.00 – 10.05 Opening programma
10.05 -  10.15 Aanleiding voor het Deltaplan initiatief
10.15 – 11.15 Het waarom | presentatie onderzoeken
Inleidingen vanuit het ecologisch onderzoek naar stand van zaken van de Nederlandse biodiversiteit door 3 hoogleraren.
11.15 – 11.30 Het waarom | wat is jouw urgentie hier te zijn?
Toelichting van kwartiermakers en deelnemers over hun betrokkenheid bij dit Deltaplan.
11.15 – 11.30 Hoe pakken we het aan?
Toelichting op de voorgestelde aanpak voor het Deltaplan
11: 30 – 12:30 Wat is ons droombeeld voor 2030?
Interactief creëren van een gezamenlijk droombeeld voor de groene ruimte van Nederland in 2030.
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 15:30 Thematische werksessies
Bedoeld om de kwartiermakers te voeden met inhoudelijke ideeën die helpen het gewenste droombeeld te realiseren.
15.30 – 15.45 Korte break
15.45 – 16.15 Wat mag je verwachten tot de zomer van 2018?
Inhoudelijke terugkoppeling uit werksessies Aanbevelingen en vervolgstappen
16.15   Afsluiting en borrel

Bent u belanghebbende, (ervarings-)deskundige en bereid om bij te dragen aan het vormgeven van maatregelen om tot herstel van de biodiversiteit in de groene ruimte van NL te komen? Dan zien wij u graag op de werkbijeenkomst van 17 januari a.s. Meld u vast hieronder aan en reserveer de datum in uw agenda! U kunt zich op dit moment niet meer online aanmelden voor deze bijeenkomst. Zou u echter toch heel graag aanwezig willen zijn bij de bijeenkomst, neemt u dan even per e-mail contact met ons op (claudius.vandevijver@wur.nl).

Klik HIER voor meer informatie over het Deltaplan, de intentieverklaring die op 21 november is opgesteldde wetenschappelijke achtergronden en presentaties over dit onderwerp.